pH Controller jest adjuwantem, regulatorem pH i twardości wody przeznaczonej do zabiegów agrochemicznych. Jest on mieszaniną substancji, które mają zdolność kondycjonowania cieczy przeznaczonej do oprysków. Dodatkowo pełni również rolę adjuwanta, który podnosi skuteczność stosowanych łącznie agrochemikaliów. Zawiera także substancje redukujące powstawanie piany w trakcie przygotowywania cieczy roboczej.
pH Contoller zawiera w formulacji wskaźnik pH, w zakresie kolorów do żółtego do czerwonego, który dokładnie wskakuje zmiany odczynu cieczy w miarę dodawania preparatu. Daje to możliwość regulacji pH zgodnie z oczekiwaniem użytkownika.
pH Controller zawiera dodatkowo fosfor i azot mocznikowy co wpływa na efekt działania nawozowego. Fosfor zapewnia źródło energii niezbędnej do przeprowadzenia podstawowych procesów metabolicznych w roślinie.
Azot mocznikowy poprawia wchłanianie przez liście cieczy przygotowanej do wykonania zabiegu.

  • Redukcja pH i inaktywacja niepożądanych jonów decydujących
    o twardości wody.
  •  Poprawa mieszalności różnych agrochemikaliów.
  •  Podniesienie skuteczności zabiegów wykonywanych pestycydami
    i nawozami dolistnymi.

 

ORIENTACYJNA DAWKA:

Rekomendowana dawka to 50-100 ml / 100 l wody, aby uzyskać pH 5,5 do 6,5

Finalna dawka faktycznie zależy od stopnia twardości wody i od optymalnej wartości pH, którą chcemy otrzymać dla przygotowywanej cieczy roboczej (środki ochrony  oślin/nawóz) w zbiorniku opryskiwacza.

Film pH Controller