MultiFol Mag

MultiFolMagNawóz płynny kompleksowany kwasami humusowymi

Zaleca się stosowanie nawozu w celu wyrównywania niedoborów magnezu w okresach największej wrażliwości roślin na brak dostępności tego składnika. MultiFol Mag jest unikalną formulacją, polegającą na skompleksowaniu jonów Mg i NO3 z kwasami humusowymi, która zapewnia transport składników pokarmowych do stożków wzrostu czyli tych części roślin, gdzie zapotrzebowanie jest największe a wykorzystanie najefektywniejsze. MultiFol Mag należy stosować w trakcie aktywnego wzrostu roślin.

• wchłanianie się natychmiast po zastosowaniu
• wspomaganie działania fungicydów
• błyskawiczne i skuteczne działanie

Azot (N) całkowity w formie azotanowej 3,84 % (m/m) 50,0 g/l
Tlenek magnezu (MgO) całkowity 12,25 % (m/m) 166,6 g/l