AquaFol Anchor jest adjuwantem przeznaczonym do łącznego stosowania z produktami agrochemicznymi, którego
zadaniem jest zatrzymanie ich we wierzchnich warstwach gleby i zapobieżenie ich ewentualnej degradacji.

 • Efektywność wielu zabiegów zależy od równomierności pokrycia gleby
  oraz od trwałości agrochemikaliów zalegających na jej powierzchni.
 • Często zdarza się, że deszcz wypłukuje je w głąb gleby jeszcze zanim
  zaczną one efektywnie działać. Wypłukiwanie to może wywoływać
  również fitotoksyczność jak to się dzieje w przypadku chlomazonu
  stosowanego w rzepaku.
 • Zabieg z AquaFol Anchor powoduje:

- Równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni.

- Polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych nalekko zbryloną glebę.

- Szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz wypłukiwaniu przez deszcz
w głębsze warstwy.

0,2-0,3 l na hektar
Wyższą dawkę stosować na glebach lekkich, łatwo przepuszczalnych, gdzie ryzyko  wymywania jest większe.