Polityka przetwarzania danych

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że BIOSTYMA sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku.

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

BIOSTYMA sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 38.
Ze Spółką BIOSTYMA można skontaktować się w następujący sposób:

- listownie na adres:

BIOSTYMA sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Sikorskiego 38, 62-300 Września

- przez e-mail:

biuro@biostyma.pl

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających zawartej umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, realizacji umów, przygotowania ofert, przyjęcia i realizacji zalecenia / zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia RODO, na potrzeby realizacji przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie zbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.

W przypadku przedstawicieli dostawców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od dostawców, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. BIOSTYMA sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe na swoje zlecenie, m.in. biura rachunkowego, dostawcom systemów informatycznych i usług IT obsługujących spółkę oraz firmy kurierskie.

4. Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej?

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

6. Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) ?

BIOSTYMA sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

Z poważaniem,
Tomasz Piotrowski
Prezes Zarządu BIOSTYMA Sp. zo.o.

Tłumacz