BioFol Sunagreen

BioFolSunagreenBiostymulator

Stymulator wzrostu BioFol Sunagreen to kombinacja kwasów organicznych ważnych w syntezie substancji aktywnych odpowiedzialnych za proces wzrostu roślin oraz tworzenia chlorofilu. Pozytywny wpływ na metabolizm roślin, fotosyntezę, oddychanie oraz asymilację przejawia się w intensywniejszym wzroście nadziemnych, a w szczególności podziemnych części roślin. BioFol Sunagreen to stymulator wzrostu i rozwoju roślin przeznaczony do optymalizacji liczby produktywnych pędów zbóż oraz do zwiększenia wydajności i jakości plonu.