BioFol Sunagreen

Bio Fol Sunagreen

BioFolSunagreenBiostymulator

Stymulator wzrostu BioFol Sunagreen to kombinacja kwasów organicznych ważnych w syntezie substancji aktywnych odpowiedzialnych za proces wzrostu roślin oraz tworzenia chlorofilu. Pozytywny wpływ na metabolizm roślin, fotosyntezę, oddychanie oraz asymilację przejawia się w intensywniejszym wzroście nadziemnych, a w szczególności podziemnych części roślin. BioFol Sunagreen to stymulator wzrostu i rozwoju roślin przeznaczony do optymalizacji liczby produktywnych pędów zbóż oraz do zwiększenia wydajności i jakości plonu.

Biofol Sunagreen może być stosowany jesienią (dawka 0,3-0,4 l/ha) i wiosną (dawka 0,5 l/ha). Stosuje się go wraz z 100-400 l/ha wody przy użyciu opryskiwacza tradycyjnego. Przy zabiegu wykonywanym zalecana ilość wody to 40-100 l/ha wody. Biofol Sunagreen można łączyć z herbicydami do jesiennego stosowania w zbożach, z nawozami dolistnymi, fungicydami, insektycydami, regulatorami wzrostu oraz herbicydami selektywnymi (po konsultacji z ich dystrybutorem)

Zboża ozime:

I dawka: jesienią, of fazy 3 liści zboża aż do końca wegetacji jesiennej
II dawka: od początku krzewienia wiosennego do końca strzelania w źdźbło (21-35)
III dawka: przed kłoszeniem (BBCH 37-51)
IV dawka: po kwitnieniu (BBCH 69-71)

Kwas 2-aminobenzoesowy 5,0 ± 0,5 g/l
Kwas 2-hydroksybenzoesowy 2,5 ± 0,5 g/l
pH 5,0 - 7,0