GranuFolMagNawóz krystaliczny - kondycjoner wody

GranuFol Mag należy stosować w trakcie aktywnego wzrostu roślin. Zaleca się jego aplikację w celu wyrównywania niedoborów magnezu w okresach największej wrażliwości roślin na brak dostępności tego składnika. Wyjątkowo nowoczesny sposób kompleksowania jonów Mg i Fe oraz zdolność nawozu do zakwaszania i kondycjonowania cieczy roboczej pozwala na pełne wchłanianie składników pokarmowych i ich wykorzystanie przez roślinę.

Żelazo (Fe) całkowite w formie siarczanu 0,42 % 4,2 g/kg
Tlenek magnezu (MgO) całkowity w formie siarczanu 20,00 % 200,0 g/kg
Tlenek siarki (SO3) całkowity 41,00 % 410,0 g/kg