NAWOZY PŁYNNE
Nawozy płynne firmy Biostyma mają na celu natychmiastowe dokarmienie roślin, w momencie wystąpienia niedoboru i przemieszczenia się składników pokarmowych do stożków wzrostu czyli tam, gdzie są w danym momencie najbardziej potrzebne. Formulacja AMIX, w której produkujemy nasze nawozy płynne i niektóre stymulatory, opiera się o kompleksowanie składników pokarmowych z kwasami organicznymi – głównie humusowymi.

Formulacja AMIX zapewnia:
• szybkie pobieranie składników pokarmowych przez roślinę,
• szybki transport składników odżywczych do stożków wzrostu,
• niezwłoczne uzupełnianie niedoborów pokarmowych.

Polecamy także zapoznanie się z ofertą nawozów krystalicznych, które produkowane są w technologii AcidPlex. Jedną z najważniejszych cech tej technologii jest to, że, zakwasza i kondycjonuje ciecz roboczą, co w przypadku twardej wody radykalnie podnosi skuteczność zabiegu. Wszystkie nasze nawozy dolistne, płynne i krystaliczne w tym Bor , nadają się znakomicie do łącznego stosowania ze wszystkimi znanymi nam pestycydami dostępnymi na rynku polskim.

Tłumacz