Produkty biologiczne
AZOFIX PLUS
Produkt zawiera bakterie niesymbiotyczne Paenibacillus polymyxa MVY-024 (1,2x1012CFU/l), które wiążą azot atmosferyczny, zapewniając roślinom od 20 do 50kg N/ha.
BACTOFORCE
Produkt zawiera bakterie Bacillus mojavensis MVY-007 (1,2x1012CFU/l) o działaniu zapobiegającym namnażanie się patogenów powodujących rozwój chorób grzybowych (m.in. werticiliozę, zgniliznę twardzikową, fuzarium i choroby podstawy źdźbła).
FOSFIX PLUS
Produkt zawiera bakterie Bacillus aryabhattai MVY-004 (1,2x1012CFU/l), które uwalniają jony fosforanowe związane z jonami glinu, żelaza, magnezu, czy wapnia, zapewniając od 20 do 40kg dostępnego fosforu dla roślin.
RUINEX
Produkt zawiera bakterie Bacillus mojavensis MVY-007, Bacillus amololiquefaciens MVY-008, Bacillus megaterium MW-01 oraz grzyby Trichoderma harzianum MW-021 (łącznie (1,2x1012CFU/l).
Mikroorganizmy zawarte w preparacie zwiększają rozkład resztek pożniwnych, ograniczają namnażanie patogenów odglebowych i wspomagają aktywność biologiczną gleby.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszą ofertą biostymulatorów.

Tłumacz