Produkty biologiczne
Proponujemy Państwu różne rodzaje produktów biologicznych, które zawierają bakterie uwalniające składniki.
• FOSFIX – zawiera bakterie Bacillus megaterium var. phosphaticum, przy aplikacji na glebę, uwalnia fosfor w postaci niedostępnych dla rośliny fosforanów wapnia, żelaza i glinu oraz zmienia je w przystępne dla rośliny formy organicznego fosforu. Podczas stosowania tego preparatu, rośliny nie odczuwają niedoborów fosforu, mogą się stopniowo rozwijać aż do czasu zbiorów.
• Bactoforce to biologiczny preparat ulepszający glebę zawierający Bacillus
sp. mikroorganizm. Bactoforce poprawia właściwości biologiczne gleby i rozkład materii organicznej, przyczynia się do
trwałej odbudowy gleby.
• RUINEX rozkłada resztki pożniwne (materię organiczną) przez grzyby
Trichoderma sp. wzbogacony fitohormonami. Produkt zapewnia wychwytywanie niezbędnych składników odżywczych w celu
poprawy właściwości gleby, takich jak fizyczne, chemiczne i biologiczne, które w przeciwnym razie zostałyby utracone do atmosfery.
• Azofix Plus – Zawiera niesymbiotyczną, wolno żyjącą bakterię glebową, która skutecznie przyswaja azot atmosferyczny i pozyskuje substancje bioaktywne poprawiające rozwój roślin oraz polisacharydy wpływające na tworzenie się w glebie jednostek wodoszczelnych jest unikalnym produktem na rynku dzięki temu, że w swoim składzie posiada wyselekcjonowane szczepy bakterii Azotobakter vinelandii.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszą ofertą biostymulatorów.

Tłumacz