Bacaro jest młodą firmą, która daje hodowcom nowe możliwości w zakresie ochrony i stymulacji upraw, a także wspomagania wzrostu i przywracania żyzności gleby. Oprócz upraw konwencjonalnych możemy również zapewnić rolnikom ekologicznym rozwiązania szerokiej gamy problemów na polu, w sadzie lub w szklarni.
Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek zawsze weryfikujemy jego działanie we własnych eksperymentach we współpracy ze słowackimi rolnikami.
„To, jak traktujemy glebę, decyduje nie tylko o zdrowiu i żywotności żywności, ale także o zdrowiu społeczeństwa, w którym żyjemy”.

Tłumacz